Конкурсний бал (КБ) розраховується:
1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

                          КБ = П1 + П2 + А

де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета;
П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета;
А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою
                             КБ = П1 + П2 + А

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;
П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета;
А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала;

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

AddThis Social Bookmark Button