• документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (свідоцтво про  базову загальну середню освіту (9 кл.), свідлцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (11 кл.)),  на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (на базі 11 класів) - за наявності;

  • 6 фотокарток розміром 3*4 см.;

  • ІПН (Індивідуальний податковий номер)

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Коледжу.

 

AddThis Social Bookmark Button