Конкурсний бал (КБ) розраховується:
1) для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою

                          КБ = П1 + П2 + А

де П1- оцінка вступного іспиту з першого предмета;
П2 - оцінка вступного іспиту з другого предмета;
А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200.

2) для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою
                             КБ = П1 + П2 + А

де П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета;
П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з другого предмета;
А - середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала;

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання до Коледжу, зараховуються результати вступних іспитів:

за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»:

українська мова (перший предмет),

біологія (другий предмет).

за спеціальністю 013 «Початкова освіта»:

українська мова (перший предмет),

математика (другий предмет).

 


 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання до Коледжу, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів:

за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»:

українська мова (перший предмет),

історія України або біологія або математика (другий предмет).

за спеціальністю 013 «Початкова освіта»:

українська мова (перший предмет),

 історія України або біологія або математика (другий предмет).

  • документ, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

  • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (свідоцтво про  базову загальну середню освіту (9 кл.), свідлцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (11 кл.)),  на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (на базі 11 класів) - за наявності;

  • 6 фотокарток розміром 3*4 см.;

  • ІПН (Індивідуальний податковий номер)

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Коледжу.