Результати вступного екзамену з Української мови (тестування)

спеціальність 013 Початкова освіта