Результати вступного екзамену з Української мови

спеціальність 012 Дошкільна освіта