Підсумкова конференція за результатами проходження
безперервної (переддипломної) практики

 

22 та 25 березня 2019 року у ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» відбулася конференція за підсумками проходження навчально-виробничої педагогічної практики студентами 4 курсу напрямів підготовки 5.01010201 Початкова освіта та 5.01010101 Дошкільна освіта, у якій взяли участь завідувач з навчально-виробничої практики Толопко О.О., методисти училища: Поберезкіна Л.Ю., Долинська Т.Г., Власова Г.В., Галушкіна С.І., Никитюк Б.Є., Сирицька Г.А., Кулінська Л.В., Лозова Н.А., Коршунова К. А.

На початку конференції завідувач з НВП Толопко Ольга Олександрівна зазначила, що професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти як складний, багатогранний і тривалий процес здійснюється протягом усього періоду навчання студентів системою навчально-виховної роботи, вагоме місце в якій займає виробнича педагогічна практика. Практика виступає органічним складником єдиного освітнього процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів та вихователя ЗДО, пов'язуючи теоретичне навчання студентів в училищі з майбутньою професійною діяльністю.

На конференції виступили студенти всіх спеціальностей, які під керівництвом викладачів училища, підготували доповіді. Їхні виступи були доповнені ще й підготовленими мультимедійними презентаціями, які ознайомили присутніх з особливостями та умовами проходження виробничої практики, роботою творчих колективів, а також організацією та проведенням залікових заходів.

Всі студенти успішно виконали програму практики, підготували і захистили матеріали практики.

Досвід, здобутий студентами під час проходження виробничої практики, дозволить у майбутньому ефективно працювати в закладах дошкільної та початкової освіти як області, так і за її межами. А для декого – виробнича практика стає майбутнім місцем працевлаштування.

 
AddThis Social Bookmark Button