Тренінг «Концепція розвитку Нової української школи за новим Державним стандартом початкової освіти»

 

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, здатних творчо працювати, приймаючи нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, уникаючи стереотипізації та шаблонів, виконувати нові професійні ролі й функції, забезпечувати випереджувальність розвитку освіти, реалізовувати освітні проекти національного масштабу, витримувати конкуренцію на європейському й світовому ринках освітніх послуг.

Нова місія педагога розглядається в контексті європейського професіоналізму, виміру педагогічних якостей зі збереженням кращих ментальних українських характеристик.

26 квітня 2018 р. у ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» пройшов тренінг «Концепція розвитку Нової української школи за новим Державним стандартом початкової освіти». Викладачі училища ознайомилися і опанували Державний стандарт початкової освіти, зміст освіти: освітні галузі; ознайомилися із модельними навчальними програмами, базовим навчальний планом тощо.

Тренери, викладачі нашого училища, Власова Ганна Володимирівна та Галушкіна Світлана Іванівна, забезпечили індивідуально-особистісне та професійно-діяльнісне самовдосконалення викладачів на основі активізації їхньої базової освіти, набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистісних інтересів, соціальних запитів держави щодо ефективного виконання посадово-функціональних обов’язків.