Підсумкова конференція за результатами проходження безперервної (переддипломної) практики

 

Практика студентів сьогодні є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації.

У ВНКЗ «Одеське педагогічне училище» відбулася конференція за підсумками проходження навчально-виробничої педагогічної практики студентами 4 курсу напрямів підготовки 5.01010201 Початкова освіта та 5.01010101 Дошкільна освіта, у якій взяли участь завідувач з навчально-виробничої практики Толопко О.О., методисти училища – Поберезкіна Л.Ю., Долинська Т.Г., Власова Г.В., Никитюк Б.Є., Сирицька Г.А., Мороз К.С., Кулінська Л.В., Лозова Н.А.

Перед учасниками конференції виступила Толопко Ольга Олександрівна, завідувач з НВП, яка зазначила, що Професійно-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти як складний, багатогранний і тривалий процес здійснюється протягом усього періоду навчання студентів системою навчально-виховної роботи, вагоме місце в якій займає виробнича педагогічна практика. Практика виступає органічним складовим єдиного навчально-виховного процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього вчителя початкових класів чи вихователя ДНЗ, пов'язуючи теоретичне навчання студентів в училищі з майбутньою професійною діяльністю».

Під час конференції виступили студенти усіх спеціальностей, які під керівництвом викладачів училища, підготували доповіді. Свої виступи вони доповнювали підготовленими мультимедійними презентаціями, які ознайомили присутніх з особливостями та умовами проходження виробничої практики, роботою творчих колективів, а також організацією та проведенням залікових заходів.

Усі студенти успішно виконали програму практики, підготували і захистили залікові матеріали.

Досвід, здобутий студентами під час проходження виробничої практики, дозволить у майбутньому ефективно працювати в закладах дошкільної та початкової освіти як області, так і за її межами. А для декого – виробнича практика стає майбутнім місцем працевлаштування.

То ж нехай проходження практики стане стартом для багатьох випускників, додавши бажання їм та прагнення вдосконалювати свої знання протягом всієї трудової діяльності.