Акредитація

 

У період з 22.05.2019 р. по 24.05.2019 р. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2019 р. №428-л «Про проведення акредитаційних експертиз» та Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 у Вищому навчальному комунальному закладі «Одеське педагогічне училище» було проведено чергову акредитацію діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців у галузі знань 0101 Педагогічна освіта, зі спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта і 5.01010201 Початкова освіта освітнього ступеню молодший спеціаліст з ліцензованим обсягом освітньої послуги 100 осіб денної форми навчання.

В училищі працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

спеціальності 5.01010101 Дошкільна освіта: 

  • голова комісії: Ляпунова Валентина Анатоліївна – завідувач кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктор педагогічних наук, доцент;
  • член комісії: Бровата Олена Борисівна – завідувач відділення дошкільної освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка, викладач вищої категорії.

спеціальності 5.01010201 Початкова освіта:

  • голова комісії: Дубяга Світлана Миколаївна – завідувач кафедри початкової освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • член комісії: Ступак Юлія Іванівна – завідувач відділення початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка, викладач вищої категорії.

 
AddThis Social Bookmark Button