Нормативні документи коледжу*

 

Висновки акредитаційної експертизи за спеціальністю 5.01010101 Дошкільна освіта

Висновки акредитаційної експертизи за спеціальністю 5.01010201 Початкова освіта

Положення про організацію освітнього процесу

Інформація про проведення тендерних процедур

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Положення про адмін раду

Зміни до Положення про адмін раду

Статут

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про залікові книжки

Положення про студ самоврядування

Положення про систему контролю

Положення про самостійну работу студента

Положення про робочий час викладача

Положення про проведення директорських контрольних робіт

Положення про приймальну комісію

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про персональні дані!

Положення про педагогічну раду

Положення про навчально-вироб практику

Положення про МКК

Положення про класного керівника

Положення про гуртки

Положення про ЄДБО

Положення про циклову комісію

Положення про бібліотеку

Положення про атестацію пед працівників

Критерії оцінювання знань студентів

Колективний договір на 2017 - 2020 роки

*Відбувається проце, щодо приведення нормативних документів у відповідність до чиного законодавства України.

AddThis Social Bookmark Button