Циклова комісія педагогіки, психології та фахових дисциплін дошкільної освіти

 

Мета ЦК: впровадження і використання інноваційних технологій в теоретичну та практичну діяльність студентів

Завдання ЦК: 

  • Підвищення якості виконання самостійної та практичної роботи студентів;
  • Співпраця викладачів і студентів та активна участь у заходах училища, конференціях та регіональних олімпіадах з дошкільних дисциплін серед педагогічних училищ Південного регіону України;
  • Якісна підготовка студентів щодо проходження навчально-виробничої практики;
  • Робота з підвищення якості знань з використанням іноваційно-технологічних, інтерактивних технологій, упровадження теоретичних знань в практичну діяльність студентів;
  • Постійна участь викладачів ЦК у засіданнях методичної ради училища;
  • Удосконалення методики тематичного та рубіжного контролю знань студентів;
  • Постійне проведення звітів викладачів про якість знань студентів та виконання робочих і навчальних програм.

Проблема, над якою працює ЦК: Формування професійної компетентності майбутнього педагога в процесі підготовки молодшого спеціаліста

Характеристика ЦК:

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями, тому циклова комісія психолого-педагогічних та фахових дисциплін (012  Дошкільна освіта) помічає та використовує всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчає їх, порівнює і пропонує студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні. Кожного навчального року студенти спеціальності «Дошкільна освіта» беруть участь в регіональній олімпіаді з дошкільних дисциплін. Щорічно проводиться конкурс педагогічної майстерності.

Склад ЦК:

Сирицька Галина Аркадіївна

«спеціаліст вищої категорії», викладач методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку», виробничої практики «Пробна практика»;

 

Коршунова Катерина Андріївна

«спеціаліст», магістр педагогічної освіти, викладач основ педагогічної майстерності, спецкурсу «Сімейна педагогіка», основ логопедії, логопедії, керівник педагогічної практики.

 

Мартиненко Ольга Олегівна

 

    «бакалавр»,викладач загальної психології, педагогічної психології, керівник педагогічної практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку»;

 

Єловенко Віра Петрівна

  викладач художньої праці, методики трудового навчання з практикумом, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття».

 

Галятовська Катерина Сергіївна

 

«спеціаліст», магістр педагогічної освіти, викладач методики ознайомлення дітей з природою, дошкільної лінгвадидактики, дитячої та педагогічної психології, викладач спецкурсу «Сімейна педагогіка», керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробна практика», виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку»;

 

AddThis Social Bookmark Button

 

 

AddThis Social Bookmark Button