Циклова комісія педагогіки, психології та фахових дисциплін дошкільної освіти

 

Мета ЦК: впровадження і використання інноваційних технологій в теоретичну та практичну діяльність студентів

Завдання ЦК: 

  • Підвищення якості виконання самостійної та практичної роботи студентів;
  • Співпраця викладачів і студентів та активна участь у заходах училища, конференціях та регіональних олімпіадах з дошкільних дисциплін серед педагогічних училищ Південного регіону України;
  • Якісна підготовка студентів щодо проходження навчально-виробничої практики;
  • Робота з підвищення якості знань з використанням іноваційно-технологічних, інтерактивних технологій, упровадження теоретичних знань в практичну діяльність студентів;
  • Постійна участь викладачів ЦК у засіданнях методичної ради училища;
  • Удосконалення методики тематичного та рубіжного контролю знань студентів;
  • Постійне проведення звітів викладачів про якість знань студентів та виконання робочих і навчальних програм.

Проблема, над якою працює ЦК: Формування професійної компетентності майбутнього педагога в процесі підготовки молодшого спеціаліста

Характеристика ЦК:

Сучасним освітнім установам потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями, тому циклова комісія психолого-педагогічних та фахових дисциплін (5.01010101 Дошкільна освіта) помічає та використовує всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчає їх, порівнює і пропонує студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні. Кожного навчального року студенти спеціальності «Дошкільна освіта» беруть участь в регіональній олімпіаді з дошкільних дисциплін. Щорічно проводиться конкурс педагогічної майстерності.

Склад ЦК:

Кулінська Лідія Василівна

голова циклової комісії «спеціаліст вищої категорії», викладач педагогіки, методики фізичного виховання, основ корекційної педагогіки, керівник курсових робіт, керівник педагогічної практики «Пробна практика», керівник педагогічної практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку»

 

Галятовська Катерина Сергіївна

 

«спеціаліст», магістр педагогічної освіти, викладач методики ознайомлення дітей з природою, дошкільної лінгвадидактики, дитячої та педагогічної психології, викладач спецкурсу «Сімейна педагогіка», керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробна практика», виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку»;

 

Горанська Валентина Павлівна

в. о. директора училища, «спеціаліст вищої категорії», «викладач методист», викладач методики музичного виховання, викладач музичного виховання з методикою, викладач співів і музичної літератури, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття»;

 

Сирицька Галина Аркадіївна

«спеціаліст вищої категорії», викладач методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку», виробничої практики «Пробна практика»;

 

Лозова Неля Анатоліївна

 

«спеціаліст І категорії», викладач методики формування елементарних математичних уявлень, основ педагогічної майстерності, методики розвитку мовлення і навчання елементів грамоти, викладач навчальної дисципліни «Методичні аспекти Базових програм розвитку та виховання в ДНЗ», керівник виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку», виробничої практики «Пробна практика»;

 

Пустовалова Світлана Володимирівна

 

«спеціаліст вищої категорії», керівник курсових робіт, керівник виробничої практики «Помічник вихователя в групах раннього і дошкільного віку», виробничої практики «Пробна практика» (сумісник);

 

Коршунова Катерина Андріївна

 

«спеціаліст», магістр педагогічної освіти, викладач основ педагогічної майстерності, спецкурсу «Сімейна педагогіка», основ логопедії, логопедії, керівник педагогічної практики.