Циклова комісія іноземних мов

Мета ЦК: вдосконалення та подальший розвиток знань майбутніх викладачів та вихователей у сферах професійного та ситуативного спілкування англійською мовою.

Завдання ЦК: 

  • Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів та дисциплін як засобу підвищення ефективності заняття, професійної майстерності викладача.
  • Проводити роботу щодо підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки. • Навчати студентів спілкуватися англійською та німецькою мовою, обмінюватись думками та враженнями;
  • Навчити розуміти висловлювання викладача і співрозмовника в різних ситуаціях спілкування, у тому числі за наявності незнайомих мовних засобів;
  • Удосконалювати мовленнєву діяльність студентів на комунікативній основі.
  • Виховувати повагу та інтерес до іноземних мов, інших країн та до їх культури, розширювати світогляд.
  • Підвищувати мотивацію щодо вивчення іноземних мов.

Проблема, над якою працює ЦК: Підвищення ефективності навчальних занять на основі новітніх технологій, передового досвіду та досягнень сучасної педагогічної науки.

Характеристика ЦК:

Сучасне викладання іноземних мов неможливо без прищеплення іншомовної культури, знання якої сприяє підвищенню мотивації навчання, розвитку вимог і інтересів, а також більше усвідомленому вивченню мов. Щоб забезпечити високу активність студентів на заняттях і викликати у них бажання опанувати іноземну мову з метою рішення комунікативних завдань, викладачеві необхідно на своїх заняттях використати високоефективні новітні технології.

Тому усі викладачі циклової комісії іноземних мов в навчальномуу процесі застосовують різні сучасні методи навчання: групова робота, дискусії, ролеві і ділові ігри, презентації, тестування як метод контролю, відеофільми, конференції, круглі столи та ін. Особливий інтерес у студентів викликає комунікативне і інтерактивне заняття у вигляді дискусій, презентацій і ролевих ігор. Темами такого заняття стають справжні проблеми сучасного світу.

Навчально-методична робота спрямована на розвиток особистості студента, володіння іноземною мовою на достатньому рівні для розуміння інформації в області  гуманітарних наук.

Викладачі циклової комісії націлені на:

  • складання методичних вказівок і посібників з інтегрованого курсу іноземної мови;
  • складання методичних вказівок для забезпечення викладача в групах поглибленого вивчення мови;
  • складання навчальних посібників для професіно-орієнтованого навчання іноземній мові;
  • підбір оригінального та пізнавального матеріалу, що дозволить вивчати іноземну мову студентам різного рівня підготовленості;

Вдосконалення навчального процесу здійснюється шляхом впровадження нових форм навчання, при збереженні традиційних форм навчання, що добре зарекомендували себе.

Циклова комісія активно співпрацює з відповідними кафедрами ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, ОНУ ім. І.І.Мечникова, викладачами іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, Південного регіону України.

Склад ЦК:

Дорошенко Вікторія Анатоліївна

голова комісії, «спеціаліст І категорії», викладач англійської мови, практикуму усного та писемного мовлення (англ. мова), практичного курсу англійської мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), методики навчання іноземної мови, керівник виробничої практики «Пробні уроки і заняття», керівник курсових робіт;

Касир Ірина Олександрівна

«спеціаліст І категорії», викладач англійської мови, практичного курсу англійської мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням), дитячої англійської літератури;

 

Мішакіна Марія Вікторівна

«спеціаліст І категорії», викладач англійської мови, іноземної (англійської) мови (за професійним спрямуванням);

 

Губанова Наталя Олександрівна

«спеціаліст ІІ категорії», викладач англійської мови, практичного курсу англійської мови, практикуму усного та писемного мовлення (англійська мова);

 
 

Кошелапова Людмила Іванівна

«спеціаліст вищої категорії», «викладач методист», викладач німецької мови, англійської мови, іноземної (німецької) мови (за професійним спрямуванням), практикуму усного та писемного мовлення (німецька мова), керівник курсових робіт (сумісник);

 

План роботи циклової комісії іноземних мов