Практичний психолог

Харченко Наталя Михайлівна

Мета: Забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, створення умов для їх саморозвитку та самовиховання, підготовка молоді до свідомого життя та збереження їх повноцінного психічного здоров`я.

Завдання: 

 • сприяння  у  виявленні  та  вирішенні  психологічних  проблем,   в  самоактуалізації,  в  самоідентичності;
 • корекція  порушень  розвитку  особистості ,  розвиток  самосвідомості  студентів,  як  основи  для  саморозвитку  формування  позитивного  само сприймання  та  рефлексуючої  свідомості;
 • визначення  рівня  сформованості  психічних  новоутворень,  що  забезпечують  можливості  успішної  соціально-психологічної  адаптації  та  саморозвитку; 
 • вивчення  рівня  психологічної  зрілості  студентів;
 • вивчення  рівня  інтелектуального  розвитку;
 • сприяння  в  подоланні труднощів  у  вихованні  та  навчанні;
 • вивчення  рівня  сформованості  життєвих  та  професійних  планів;
 • попередження  можливих  ускладнень  в  зв`язку  з  переходом  на  іншу  вікову  сходинку;
 • психологічна просвіта  педагогічних  працівників  та  батьків:
 • сприяння  створенню  в  училищі   і  дома  сприятливого  психологічного  клімату;
 • сприяння підвищенню психологічної культури в навчальному закладі та в сім`ї;
 • просвітницько- пропагандистська робота з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Характеристика:

Практичний психолог проводить психодіагностичну, консультативну корекційно-розвивальну, профілактичну і просвітницьку роботу.

Психодіагностична  робота  проводиться зі студентами  1-4 курсів  і включає в себе ряд методик, тестів, опитувальників та анкет. Корекційно-розвивальна робота  проводиться після психодіагностики зі студентами, які потребують  особливої уваги і допомоги зі сторони  практичного психолога.

Профілактична робота зі студентами полягає в опитуванні з метою з’ясування рівня розвитку сучасних проблем молоді.

Просвітницька робота проводиться на засіданнях класних керівників, педагогічній і методичній раді, на батьківських зборах, а також на зустрічах зі студентами.

Психологічна служба підтримує тісні зв’язки з громадськістю: з Обласним центром практичної психологїі та соціальної роботи з населенням, з міським Центром сім’ї, дітей та молоді, з центром «АСЕПТ, з Обласним центром соціальної допомоги « Дорога до дому».

AddThis Social Bookmark Button