Мета: Надання методичної допомоги викладачам у підвищенні педагогічної майстерності 

Завдання: Впровадження в навчальний процес раціональних форм та методів передового педагогічного досвіду, інформаційно-комунікативних технологій при проведенні навчальних занять, складанні методичних документів.

Характеристика:

 1. Здійснення науково-теоретичної та навчально-методичної діяльності педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу; організація експериментально-дослідницької діяльності педагогічних працівників.
 2. Участь у складанні планів роботи училища; надання інформаційно-аналітичної та звітної документації; підготовка матеріалів до засідань педагогічної, методичної, адміністративної ради. 
 3. Організація роботи педагогічних працівників училища щодо проходження атестації згідно з Типовим Положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 та змінами, які затвердженні Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року, №1473, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1135 від 08.08.13 року "Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013р. за №1417/23949 та підготовки атестаційних матеріалів.
 4. Участь в організації та керівництві підвищення кваліфікації педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу училища.
 5. Координація роботи циклових комісій з методичних питань та аналіз ефективності їх виконання.
 6. Здійснення контролю за організацією навчального процесу згідно з методичними вимогами (відвідування навчальних занять, перевірка методичних документів тощо).
 7. Запровадження та організація нових методик в освітньому процесі училища.
 8. Організація вивчення педагогічного досвіду з питань навчально-методичної роботи викладачів училища, циклових комісій (в тому числі створення картотеки передового педагогічного досвіду та банку даних педагогічних працівників училища), інших навчальних закладів, світового педагогічного досвіду, узагальнення та впровадження в практику училища.
 9. Організація роботи з молодими спеціалістами і новопризначеними педагогічними працівниками.
 10. Організація роботи навчальних кабінетів та лабораторій щодо надання методичної допомоги викладачам та студентам училища.
 11. Організація та контроль роботи викладачів училища щодо написання методрозробок та інших методичних матеріалів.
 12. Організація проведення відкритих навчальних занять, науково-практичних конференцій, семінарів.

План роботи