Мета ЦК: формування професійних компетенцій студентів (майбутніх учителів початкової школи) у процесі викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін.

Завдання ЦК: забезпечення єдиної методичної та змістової концепції викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця освіти; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи учителів-новаторів; організація майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгових занять для викладачів та студентів; підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів.

Проблема, над якою працює ЦК: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Характеристика ЦК:

Разом побудуємо європейське суспільство –
суспільство освіченого загалу, високої культури та рівних можливостей»
(Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич)

Викладачі циклової комісії починаючи з 2017-2018 навчального року розпочали роботу над важливою проблемою для сучасного освітнього простору, а саме «Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої освіти». Концепція нової української школи потребує ретельного вивчення для якісного впровадження в освітньому просторі. Відповідно до вимог сьогодення у навчальний процес введений спецкурс «Нова українська школа», саме це надало можливості випускникам училища 2018 року працювати у першому класі Нової української школи. У поточному навчальному році продовжується робота над зазначеною темою.

Всі викладачі, що входять до складу циклової комісії також є керівниками різних видів педагогічної практики. Саме це дає змогу якісно та ефективно поєднати теоретичні знання студентів, які вони набувають на заняттях з процесом формування практичних умінь та навичок.

Під час проходження навчальної та виробничої практики студенти мають змогу ознайомитись із реальністю сучасної початкової школи, провести перші пробні виховні заходи та уроки безпосередньо з дитячим колективом. Саме практичне навчання формує цілісне уявлення про майбутню професію та власні педагогічні можливості.

Ще одним із аспектів професійного становлення студентів є наукова робота. Перші кроки у цьому напрямку студенти роблять під керівництвом викладачів циклової комісії педагогіки та методики початкової освіти під час написання курсових робіт, приймаючи участь у різноманітних студентських конференціях.

Отже, циклова комісія комісії педагогіки та методики початкової освіти – це колектив талановитих педагогів, які постійно знаходяться у педагогічному пошуку.

  

AddThis Social Bookmark Button