Мета ЦК: формування професійних компетенцій студентів (майбутніх учителів початкової школи) у процесі викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін.

Завдання ЦК: забезпечення єдиної методичної та змістової концепції викладання психолого-педагогічних та фахових дисциплін, якісної психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця освіти; вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи учителів-новаторів; організація майстер-класів, семінарів-практикумів, тренінгових занять для викладачів та студентів; підвищення фахової компетентності, педагогічної майстерності викладачів.

Проблема, над якою працює ЦК: Сучасні умови підготовки студентів до професійно - педагогічної творчості

Характеристика ЦК:

Викладачі циклової комісії працюють над важливою проблемою для сучасного освітнього простору, а саме «Сучасні умови підготовки студентів до професійно-педагогічної творчості». Вирішення цього завдання не можливе без чітко сформованої мотивації до професійного навчання та становлення у студентів училища. Тому викладачі циклової комісії, постійно під час вивчення педагогіки, психології, фахових методик та на заняттях з педагогічної майстерності активно сприяють становленню професійної мотивації студентів.

Саме мотивація до навчання – одна із головніших умов реалізації завдань навчально – виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але і є рушійною силою удосконалення особистості в цілому.

Отже, формування мотивації – це виховання у молоді ідеалів, створення системи цінностей, пріоритетів соціально прийнятних в українському суспільстві, у поєднані з активною поведінкою студента, що означає взаємозв’язок між усвідомленими та реально діючими мотивами, єдність слова, діла та активної життєвої позиції молодої людини.

Під час проходження навчальної та педагогічної практики студенти мають змогу ознайомитись із реальністю сучасної початкової школи, провести перші пробні виховні заходи та уроки безпосередньо з дитячим колективом. Саме практичне навчання формує цілісне уявлення про майбутню професію та власні педагогічні можливості та

Ще одним із аспектів професійного становлення студентів є традиційні заходи, які проводять викладачі циклової комісії, а саме Фестиваль педагогічної майстерності, олімпіада з психології та педагогіки, студентські науково-практичні конференції присвячені аналізу педагогічної діяльності видатних педагогів В. О. Сухомлинського та К. Д. Ушинського.

Отже, циклова комісія комісії педагогіки та методики початкової освіти – це колектив талановитих педагогів, які постійно знаходяться у педагогічному пошуку.

План роботи циклової комісії педагогіки та методики початкової освіти