Історія далека і близька...

Історія закладу розпочалася ще у 30-і роки минулого століття.

У 1930 р. був відкритий Одеський український педагогічний технікум. Він мав чотири відділення: дошкільне, шкільне, інструкторів політехнізації та дитячого руху. При ньому працював вечірній відділ без відриву від виробництва та заочний сектор. Готував він працівників дошкільних закладів, учителів першого концентру, інструкторів політехнізації, працівників дитячого руху. Приймали до нього тих, хто закінчив 7 класів, володів українською мовою і витримав вступні іспити. Було встановлено термін навчання – три роки. Знаходився технікум біля залізничного вокзалу, в Судовому провулку, 2 , де зараз розташований факультет Одеського інституту народного господарства. Одеський український педагогічний технікум, який діяв до 1937 р., не надавав вищої освіти, хоча було прийнято вважати, що в Україні педагогічні технікуми її забезпечують.

1938 р. була відкрита Одеська педагогічна школа. Шкільний сектор готував учителів перших чотирьох класів російською і українською мовами. Дошкільний сектор — працівників дошкільних закладів.

 

При школі працював відділ підвищення кваліфікації вчителів і вечірній відділ, де заочно і екстерном навчалися учителі, які, маючи середню освіту, працювали в школі. Після визволення міста від німецько-фашистських загарбників з 1944 р. Одеська педагогічна школа поновила свою роботу. На відділеннях: шкільне, дошкільне, старших піонервожатих — отримували професії учителів початкових шкіл, старших піонервожатих, вихователів дитячих садків.

Згідно з наказом Ради народних комісарів УСРС за № 1554 від 3 листопада 1944 р. Одеська педагогічна школа була перейменована в Одеське педагогічне училище.

 

Навчальний заклад перевели в більше і краще приміщення на вул. Ярославського, 49, де розташувалися навчальні кабінети і лабораторії, добре обладнані для практичної роботи. Уперше з’явилася базова школа для проходження педагогічної практики. Структура педучилища також зазнала зміни: залишилися шкільний та дошкільний відділи, які готували відповідно вчителів перших – четвертих класів середньої школи та працівників дошкільних закладів.

Згідно з наказом Міністерства просвіти УРСР № 450 від 5 жовтня 1956 р. Одеське педагогічне училище ліквідовано і переведено до м. Білгород-Дністровський.

Проте життя вимагало, щоб у м. Одесі, де працюються сотні дитячих садків і шкіл, має бути педагогічне училище. Рішенням Одеської міської ради народних депутатів від 07.02.80 р. № 88 «Про виконання Закону Української РСР про народну освіту в частині забезпечення підготовки педагогічних кадрів» на виконання постанови комісії Верховної Ради Української РСР з освіти та науки № 6-31-10-186 від 10 грудня 1979 р., рішення облвиконкому № 41 від 15 січня 1980 р. було відкрито міське педагогічне училище.

Відкриття Одеського міського педагогічного училища стало можливим завдяки великій допомозі та підтримці Л. І Фурсенка, А. Я Явдошенко, Н. О. Дубовик, І. Б. Ковлакової, Т. Я. Теплової, Є. І. Стеценка та інших громадських діячів, освітян Одещини, які на той час обіймали адміністративні, партійні посади. Педагогічне училище розмістилося у чудовій чотирьохповерховій будівлі на перехресті вулиць К. Лібкнехта та Свердлова (нині Грецька, 1) у приміщені відомої школи № 116. Перший план прийому 1980 р. склав 210 осіб; 150 осіб – на дошкільне відділення, 60 осіб – на шкільне. Довірили керувати навчальним закладом протягом 1980-2002 рр. досвідченому, відомому в місті педагогу, директору СШ №51 Є. Л. Стояновій, нині заслуженому працівнику освіти України, методисту училища, та її сподвижникам – однодумцям Л. І. Ранченко, В. Є. Процеровій, Л. Ю. Поберезкіній, М. П. Кузнецовій, Н. С. Щегловій, В. Г. Борянській, К. Г. Гуневій, Г. А. Сирицькій та ін.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.97 р. №526 «Про вдосконалення мережі вищих та професійно-навчальних закладів», наказом Управління освіти обласної державної адміністрації «Про впорядкування мережі педагогічних училищ Одеської області, що належать до комунальної власності обласної ради, №153 від 17.06.97 р. Одеське педагогічне училище було реорганізовано в Одеський педагогічний коледж Південноукраїнського державного університету ім. К. Д. Ушинського.

Рішенням Одеської обласної ради від 24 лютого 2010 року № 1048-V «Про створення вищих навчальних комунальних закладів» створено Вищий навчальний комунальний заклад "ОДЕСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ".

DSC 0021З 2002 по 2012 р. керувала училищем Л. І. Ранченко, досвідчена, високопрофесійна, авторитетна людина.

З 2012 року навчальний заклад очолює Бєляк Ольга Миколаївна, добросовісний, відповідальний, енергійний керівник.

Заступником з навчальної роботи працює В.П. Горанська, високопрофесійний адміністратор, викладач з великим творчим потенціалом.

Нині комунальний заклад "ОДЕСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ" - навчальний заклад, діяльність якого спрямована на забезпечення науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки майбутніх вчителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів.

z 1d75b9b2 Комунальний заклад "Одеський педагогічний коледж" готує фахівців за напрямом підготовки 01  Освіта з ліцензованими обсягами прийому:

- спеціальність 012 Дошкільна освіта (фаховий молодший бакалавр) на основі базової загальної середньої освіти (з додатковими спеціалізаціями: «вихователь з правом навчання англійської мови», «вихователь логопедичних груп») та повної загальної середньої освіти – 100 осіб,

- спеціальність 5013 Початкова освіта (фаховий молодший бакалавр) на основі базової загальної середньої освіти (з додатковими спеціалізаціями: «вчитель англійської мови початкової школи», «організатор позакласної роботи в початковій школі») - 100 осіб,

IMG 0552Усього навчається 651 студент (станом на 01.11.2019 р.). Працюють понад 60 педагогічних працівників, з них: 28 - спеціалістів вищої категорії; 10 — викладачів-методистів; 1 — заслужений працівник освіти України; 11 — відмінників освіти України, нагороджених медаллю А.С.Макаренка – 2 особи, медаллю «В. Сухомлинський» - 2 особи.

До здійснення освітньої діяльності залучаються фахівці - доценти, кандидати наук Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, інших вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які забезпечують високий рівень підготовки молодших спеціалістів.

Коледж має розвинену матеріальну базу, стан якої сприяє забезпеченню якості підготовки фахівців на рівні державних вимог. В коледжі завжди затишно, чисто, гарно. Створені сприятливі умови для навчання, проведення дозвілля студентами, для роботи викладачів.

 z 1d75b9b2Вагомим успіхом викладачів є досягнення в роботі з обдарованою молоддю. Студенти коледжу — учасники наукових конференцій, неодноразові переможці й призери Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, регіональних олімпіад з української мови, зарубіжної літератури, англійської мови, математики серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеської області та Південного регіону України.

Традиційно в коледжі проводяться спартакіади з різних видів спорту: волейболу, легкої атлетики, шашок, шахів, баскетболу. Щорічно кращі спортсмени коледжу стають призерами змагань та обласних спартакіад серед студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеської області.

Викладачі коледжу приділять велику увагу професійно-педагогічній орієнтації студентів, проводять навчальні тренінги, відкриті заняття, майстер-класи, консультації для вчителів міста та області.

Викладачі педагогічного коледжу — активні учасники наукових конференцій, регіональних семінарів, педагогічних читань для учителів шкіл, дитячих установ, педагогічних коледжів, які організовує Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського.

Викладачі–керівники практики спільно з педагогічними колективами шкіл № 119, 90, 43 та дошкільних закладів № 29, 250, 307, 138, 231, 141 удосконалюють сучасний навчально-виховний процес з урахуванням специфіки кожної школи та дошкільного закладу, їх типу й форми власності. Такий підхід сприяє обміну досягнень учителів і вихователів та педагогічних колективів міста і області.

y c5202540Сьогодні з коледжем співпрацюють 25 шкіл та дошкільних закладів, на базі яких формуються майбутні абітурієнти.

Організаційно-виховна робота серед студентів спрямовується на такі важливі орієнтири, як відповідальність учителя перед державою за долю українського суспільства, визнання української мови як державної, поєднання інтелектуального потенціалу та духовності вчителя і людини, функціонує як система життєдіяльності студентів, що втілюється в аудиторній і позааудиторній роботі. Виховний і культурно-освітній процеси, дозвілля, організація фізкультурно-масової, оздоровчої роботи серед студентів постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та органів студентського самоврядування.

Училище весь час підтримує плідні творчі зв’язки з театрами міста, Фондом грецької культури, Болгарським та Єврейським культурними товариствами, Спілкою письменників.

Значний виховний потенціал в коледжі мають такі форми роботи, як посвячення першокурсників у студенти, проведення оглядів-конкурсів творчих робіт студентів, конкурсів педагогічної майстерності, свят Нового року і Різдва Христового, дня Соборності України, Міжнародного дня студентства та ін. До училища запрошуються вчені, представники мистецьких професій, учителі, відомі письменники Одещини.

y 961a52eeЩорічно випускники продовжують навчання за відповідними спеціальностями у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського, Одеському національному університеті імені І. І.Мечникова, інших вищих навчальних закладах.

Авторитет, славу і гордість коледжу складають його випускники, які сьогодні працюють не тільки в школах та дошкільних закладах, а й в університетах, журналістами в газетах, ведучими відомих телепрограм України та за її межами.

З 1980 року в Одеському педагогічному коледжі підготовлено близько 7000 фахівців.

Педагогічний коледж виконує свою благородну місію — сприяє самореалізації студентів і викладачів, високоосвічених, національно свідомих особистостей, здатних незалежно мислити і керуватися у своїй діяльності принципами добра й справедливості.

Діяльність педагогічного колективу коледжу зосереджена на формуванні вчителя та вихователя з сучасним педагогічним мисленням, з якісно новим рівнем професійно-практичної підготовки з урахуванням потреб сьогодення. Педагогічний колектив натхненний творити, віддавати свої сили, знання в ім’я вічної благородної мети — Справи Учителя.

 Директор коледжу

AddThis Social Bookmark Button